Kursoversikt

Byens Trafikkskole AS

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

Dette kurset er for de som er UNDER 25 år, kurset er på 3 samlinger som varer 2 timer og 30 min hver gang. Det er egen påmeldig for førstehjelpskurs og trafikant i mørket.

 • Dag 1 - Tir, 09.01.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 2 - Ons, 10.01.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 3 - Tor, 11.01.24 kl. 16:00 - 18:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 950 kr

Påmelding

Førstehjelp

Jan Vetle Andersen er kursansvarlig, har jobbet for Ambulansetjenesten i Vestfold og har mye med erfaring i faget.

 • Dag 1 - Tir, 16.01.24 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 1

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 050 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

Dette kurset er for de som er UNDER 25 år, kurset er på 3 samlinger som varer 2 timer og 30 min hver gang. Det er egen påmeldig for førstehjelpskurs og trafikant i mørket.

 • Dag 1 - Tir, 13.02.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 2 - Ons, 14.02.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 3 - Tor, 15.02.24 kl. 16:00 - 18:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 950 kr

Påmelding

Førstehjelp

Jan Vetle Andersen er kursansvarlig, har jobbet for Ambulansetjenesten i Vestfold og har mye med erfaring i faget.

 • Dag 1 - Man, 26.02.24 kl. 16:30 - 19:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 050 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Litt teori, deretter demonstrasjon i bil på forskjellige områder, oppfordrer til elev aktivitet.

 • Dag 1 - Tir, 27.02.24 kl. 18:00 - 21:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 950 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

Dette kurset er for de som er UNDER 25 år, kurset er på 3 samlinger som varer 2 timer og 30 min hver gang. Det er egen påmeldig for førstehjelpskurs og trafikant i mørket.

 • Dag 1 - Tir, 19.03.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 2 - Ons, 20.03.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 3 - Tor, 21.03.24 kl. 16:00 - 18:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Litt teori, deretter demonstrasjon i bil på forskjellige områder, oppfordrer til elev aktivitet.

 • Dag 1 - Man, 25.03.24 kl. 19:00 - 22:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 950 kr

Påmelding

Førstehjelp

Jan Vetle Andersen er kursansvarlig, har jobbet for Ambulansetjenesten i Vestfold og har mye med erfaring i faget.

 • Dag 1 - Tir, 02.04.24 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 050 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

Dette kurset er for de som er UNDER 25 år, kurset er på 3 samlinger som varer 2 timer og 30 min hver gang. Det er egen påmeldig for førstehjelpskurs og trafikant i mørket.

 • Dag 1 - Tir, 23.04.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 2 - Ons, 24.04.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 3 - Tor, 25.04.24 kl. 16:00 - 18:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 950 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

Dette kurset er for de som er UNDER 25 år, kurset er på 3 samlinger som varer 2 timer og 30 min hver gang. Det er egen påmeldig for førstehjelpskurs og trafikant i mørket.

 • Dag 1 - Tir, 21.05.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 2 - Ons, 22.05.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 3 - Tor, 23.05.24 kl. 16:00 - 18:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

1 950 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket

Dette kurset er for de som er UNDER 25 år, kurset er på 3 samlinger som varer 2 timer og 30 min hver gang. Det er egen påmeldig for førstehjelpskurs og trafikant i mørket.

 • Dag 1 - Tir, 28.05.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 2 - Ons, 29.05.24 kl. 16:00 - 18:30
 • Dag 3 - Tor, 30.05.24 kl. 16:00 - 18:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Gjerden Fjellsikring, Karensongsvei 49, 3275 Svarstad

1 950 kr

Påmelding

Motorsykkel (A)

Grunnkurs

 • Dag 1 - Tir, 12.03.24 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik


Grunnkurs

 • Dag 1 - Man, 22.04.24 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

Motorsykkel (A1)

Grunnkurs

 • Dag 1 - Tor, 14.03.24 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik


Grunnkurs

 • Dag 1 - Man, 18.03.24 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik


Grunnkurs

 • Dag 1 - Man, 22.04.24 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

Motorsykkel (A2)

Grunnkurs

 • Dag 1 - Tir, 12.03.24 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik


Grunnkurs

 • Dag 1 - Man, 18.03.24 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik


Grunnkurs

 • Dag 1 - Man, 22.04.24 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

Moped

Moped teori

Obligatorisk kurs for de som skal kjøre moped. Prisen er inkl. bok.

 • Dag 1 - Ons, 10.04.24 kl. 16:00 - 18:15

Plasser: 3+

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik


Moped teori

Obligatorisk kurs for de som skal kjøre moped. Prisen er inkl. bok.

 • Dag 1 - Ons, 15.05.24 kl. 16:30 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Byens Trafikkskole AS, Elveveien 15, 3262 Larvik

Kommende kurs